Splošni pogoji prodaje

1. Splošno

1.1. Podatki o ponudniku: BELICA VINO Zlatko Mavrič, Medana 32, 5212 Dobrovo, Davčna številka 17408962, oziroma BELICA TURIZEM, Zlatko Mavrič s.p., Medana 32, 5212 Dobrovo, ID za DDV: SI17408962 Tel.: +386 5 30 42 104, E-mail: info@belica.net. 

1.2. Splošni pogoji prodaje se uporabljajo pri nakupu / prodaji izdelkov preko spletnega mesta oziroma njegovih podstrani.


2. Naročanje

2.1. Naročilo posameznega vina in njegove količine (blago) poteka na način, kot je opisan in grafično prikazan v spletni trgovini.

2.2. Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Cene so v evrih, cena navedena ob posamezni steklenici ne vsebuje stroškov pošiljanja. Ponudnik skladno z določili 94. čl. ZDDV-1 ni evidentiran za namene DDV-ja in ni davčni zavezanec za plačilo DDV-ja, razen za izdelke v kategoriji Darilni boni, kjer nastopa kot davčni zavezanec.

2.3. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Slike na spletu so lahko tudi simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja. 

2.4. Kupec je dolžan ob prevzemu blago vizualno pregledati in na morebitne vidne poškodbe na blagu ali embalaži opozoriti ponudnika ter dostavljalca in poškodbe zapisati na dostavni list. 

2.5. Kupec ima pravico vrniti reklamirano blago v treh (3) dneh po prevzemu pošiljke. Reklamacijo mora kupec sporočiti na naslov info@belica.net. Prejeto blago mora kupec vrniti v originalni embalaži, nepoškodovano in v nespremenjenem stanju v roku 3 dni od obvestila o vračilu blaga. Blago se vrne ponudniku na naslov BELICA VINO, Zlatko Mavrič, Medana 32, 5212 Dobrovo. Kupec mora priložiti tudi kopijo računa.

2.6. Stroške pošiljanja reklamiranega blaga krije kupec.

2.7. V kolikor so pogoji izpolnjeni, ponudnik vrne kupnino kupcu najkasneje v roku 5 dni od prejema blaga. Ponudnik vrne celotno kupnino, znižano za stroške vrnitve blaga. Kupnino ponudnik nakaže na transakcijski račun kupca, ki ga je dolžan sporočiti v obvestilu o vračilu blaga. Kupcu v nobenem primeru ne pripada nikakršna odškodnina.


3. Sklepanje pogodbe

3.1. Kupoprodajna pogodba je sklenjena šele, ko ponudnik po elektronski pošti potrdi kupčevo naročilo za nakup blaga.
3.2. Potrditev naročila s strani kupca pomeni, da je kupec seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, kateri so tu navedeni, in da sprejema pogoje nakupa. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Naročilo je shranjeno v elektronski obliki na sedežu ponudnika. Kupec ga po želji lahko dobi na vpogled. Kopijo naročilnice ponudnik na željo kupca lahko pošlje po navadni ali po elektronski pošti. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na info@belica.net


4. Dostava

4.1. Ponudnik dostavlja blago s paketno dostavo po Sloveniji. Za države članice EU in ostale države ponudnik dostavlja blago po predhodnem dogovoru s kupcem, v tem primeru pogodba s samo potrditvijo še ni sklenjena, ampak je sklenjena šele ko kupec in ponudnik dosežeta dogovor o dostavi blaga. 

4.2. Pošiljke dostavlja Pošta Slovenije ali druga dostavna služba.

4.3. Za izgubo ali poškodbe pošiljke odgovarja prevoznik oziroma dostavljalec. Kupec mora o poškodbi ali izgubi pošiljke obvestiti prevoznika in ponudnika. 

4.4. Stroške dostave krije kupec po ceniku objavljenem na spletni strani.

4.5. Po dogovoru je možen tudi osebni prevzem blaga na naslovu BELICA VINO Zlatko Mavrič, Medana 32, 5212 Dobrovo.


5. Prevzem, preklic, plačilo, izdaja računa

5.1.. Po oddaji naročila prejme kupec potrdilo o naročilu na njegov elektronski naslov. Morebitni preklic naročila lahko kupec v roku ene (1) ure po prejemu potrditve naročila sporoči na ponudnikov elektronski naslov  info@belica.net Kupec se z naročilom preko spletne strani zavezuje, da bo kupnino poravnal po prejetem predračunu.
Ponudnik si v primeru, ko ugotovi, da pod navedenimi pogoji ne more izvesti naročila, pridržuje pravico do zavrnitve naročila.
5.2. Za dostavo blaga po ostalih državah članicah EU in v tujini, kupec plačilo izvrši pred odpremo blaga na račun ponudnika oziroma po predračunu, ki ga prejme po navadni ali elektronski pošti na navedeni naslov v naročilu. Po predhodnem nakazilu oziroma po plačilu predračuna, sledi odprema pošiljke. Navedeno praviloma velja tudi za pravne osebe.

5.3. Ponudnik ob dostavi naročenih izdelkov kupcu priloži tudi račun. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. 

6. Varstvo osebnih podatkov

6.1. Ponudnik se zavezuje k trajnemu in skrbnemu varovanju vseh osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno za namen nakupa (kontrola naročila, dostava blaga).


7. Zloraba sistema

7.1. Prepovedana je vsakršna zloraba sistema v spletni trgovini. Vsak poskus zlorabe sistema v spletni trgovini, bo preganjan z vsemi zakonskimi sredstvi. 


8. Pravno obvestilo

8.1. Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti ponudnik niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. 


9. Točnost informacij

9.1. Ponudnik si prizadeva, da bi spletne strani vključevale samo točne in verodostojne informacije. Vendar so lahko te informacije nepopolne ali napačne tudi zaradi tehničnih ali objektivnih razlogov, zato ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino in napake, ki bi morebiti lahko ob tem nastale. Prevzema pa moralno in osebno odgovornost, da odkrite napake takoj odpravi, seveda če je le mogoče in v dobro kupca. Ponudnik tudi ne odgovarja, če bi zaradi česarkoli (virusi, napake) prišlo do okvare strojne ali programske računalniške opreme kupca. Ponudnik si pridružuje pravico, da brez predhodnega obvestila spreminja splošne pogoje v primeru, da je to potrebno. 


10. Pritožbe in spori

10.1. Ponudnik bo vzpostavil učinkovit sistem obravnavanja pritožb in si v ta namen prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil kupca.

10.2. Vse morebitne spore, ki bi nastali z uporabo spletne trgovine na naslovu www.belica.net , si bo ponudnik prizadeval reševati sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje pristojno sodišče v Novi Gorici.


11. Opozorila

11.1. Mladoletnim osebam je prodaja alkoholnih pijač prepovedana. Kupec mora biti polnoleten v času oddaje naročila. V nasprotnem primeru ponudnik takoj nepreklicno odstopi od naročila oziroma pogodbe. 

11.2. Ministrstvo za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.


12. Veljavnost splošnih pogojev

12.1. Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem objave na spletni strani.